กรณีที่สตรีขอใช้ยาไมโซโพรสตอลเองที่บ้าน ในวันที่ 2 หรือ 3

Cytotec

1. แนะนำวิธีการใช้ยาไมโซโพรสตอลแก ่สตรีในวันที่ 2 หรือ 3
ด้วยตนเองที่บ้าน
2. แนะนำวิธีการใช้ไมโซโพรสตอล ทั้งวิธีเหน็บทางช่องคลอด และ
การอมใต้ลิ้น
3. แนะนำให้สตรี หาเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดอยู่ด้วยในระหว่างการใช้ยา
ไมโซโพรสตอล
4. แนะนำให้รับประทานยาแก้ปวด ที่ไม ่มีสารสเตียรอยด์ เช่น
ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) ซึ่งให้ผลดีกว่าการใช้ยาพาราเซตามอล
(paracetamol) 18, 19
17
5. หากสตรีเลือกสอดทางช่องคลอด สอนวิธีการล้างทำความสะอาด
อวัยวะเพศภายนอกและวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีให้สะอาดก่อนการ
สอดยา โดยให้สอดไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้และพักอยู่ในท่านอน
ต่อไปอีกอย่างน้อย 30 นาที
6. หากสตรีเลือกอมยาใต้ลิ้น แนะนำให้กินยาแก้คลื่นไส้อาเจียนก่อน
การใช้ยาไมโซโพรสตอล
7. แนะนำเรื่องการอมยาใต้ลิ้น สามารถดื่มน้ำได้เล็กน้อยเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื้นในปากก่อนการอมยา การอมยา ให้อมครั้งละ 2 เม็ด
รอจนละลายแล้วจึงอมอีก2 เม็ดทันทีหรือจะอมทั้ง4 เม็ดในคราว
เดียวกันก็ได้ หากมีน้ำลายออกมามาก ให้กลืนน้ำลายโดยไม่ต้อง
กลืนยา โดยทั่วไปยาจะละลายหมดภายใน 10 นาที ภายหลังยา
ละลายหมดสามารถดื่มน้ำเพิ่มได้ หากยายังละลายไม่หมดภายใน
20 นาทีให้เคี้ยวยาและกลืนได้
8. การแท้งส ่วนใหญ ่จะเกิดในช ่วงเวลา 3 – 6 ชั่วโมง หากเกิด
การแท้งแล้ว อาการปวดท้องน้อย และอาการข้างเคียงอื่น ๆ จากการ
ใช้ยาจะค่อย ๆ ดีขึ้นและหายไป
9. แนะนำให้สตรีกลับมาตรวจติดตามผล ในวันที่ 10 – 14 หลังกินยา
เม็ดแรกคือมิฟิพริสโตน และมารับบริการคุมกำเนิด หลังยุติการ
ตั้งครรภ