ทางเราให้คำปรึกษา ทุกเพศ ทุกวัย
โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจพบว่าตั้งครรภ์

         Web site นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาทำแท้ง หรือการใช้ยาที่ถูกต้อง/ยาของแท้ดูยังไง/วิธีการใช้ยา/หลังการใช้ยาเสร็จ/ปรึกษาได้ตั้งแต่เริ่มทำจนสำเร็จ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางเรามีบุคลากรให้ความรู้ตลอด24ชม.

ADD Line มาปรึกษาได้เลย หรือ ID Line : @2planned