ประสิทธิภาพของยาทำแท้งในปัจจุบัน

ทำแท้ง

ปรึกษาเราได้ตลอด สอบถามได้
ทุกเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

สายด่วน Line : @2planned

           ประสิทธิภาพของยาทำแท้งในปัจจุบันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงชนิดของยา วิธีการใช้ และช่วงเวลาที่ใช้ยา โดยทั่วไป ยาทำแท้งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีสองประเภทหลักคือ ไมโซพรอสทอล (Misoprostol) และไมเฟพริสโตน (Mifepristone) เมื่อใช้ร่วมกัน ยาทำแท้งทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล: การใช้ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) ร่วมกับไมโซพรอสทอล (Misoprostol) มีประสิทธิภาพสูงมากในการทำแท้งในระยะต้นของการตั้งครรภ์ (ภายใน 10 สัปดาห์) ประสิทธิภาพของวิธีนี้สูงถึงประมาณ 95-98%

2. ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว: การใช้มิโซพรอสทอลอย่างเดียว แม้จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อใช้ร่วมกับไมเฟพริสโตน แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำแท้ง ประสิทธิภาพของมิโซพรอสทอลอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ 85-90% ในการทำแท้งในระยะต้น

3. ระยะเวลาของการตั้งครรภ์: ประสิทธิภาพของยาทำแท้งจะสูงที่สุดเมื่อใช้ในระยะเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ (ภายใน 10 สัปดาห์) หลังจากนั้น ประสิทธิภาพจะลดลงและอาจต้องการการดูแลทางการแพทย์เพิ่มเติม

4. การใช้ยาที่ถูกต้อง: การใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของผลข้างเคียง

5. การติดตามหลังใช้ยา: การติดตามอาการหลังจากการใช้ยาและการตรวจสอบว่าการทำแท้งสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำแท้งเป็นไปตามที่คาดหวังและไม่มีปัญหาสุขภาพตามมา ยาทำแท้งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ในระยะแรก หากใช้ตามคำแนะนำของแพทย์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ตั้งท้อง
ยาสอด คืออะไร
 
ยาสอดที่ใช้สำหรับยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วยยา 2 ชนิดด้วยกัน คือ
 
1. ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) : ยาตัวแรกที่ใช้ในการทำหน้าที่ยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นในช่วงการตั้งครรภ์ ตัวยาจะเข้าไปยับยั้งฮอร์โมนดังกล่าว เพื่อให้ตัวอ่อนที่ยึดติดกับผนังมดลูกหลุดออกมา ทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง
2. ไมโซโพรสทอล (Misoprostol) : ยาตัวที่สองที่ใข้ หลังจากใช้มีฟีพริสโตน ยาตัวนี้จะทำให้มดลูกหดตัวและขับประจำเดือนออกมา เราสามารถใช้ไมโซโพรสทอลโดยการกลืน วางใต้ลิ้น หรือสอดเข้าไปในช่องคลอด
 
ยาสอด ในร้านขายยา หรือ ในคลินิก ขายยาสอด ราคากี่บาท ราคาเท่าไหร่
โดยปกติราคาตัวยาสอด 1 เม็ดตามร้านขายยาจะอยู่ที่ 500-1000 บาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อยาและฐานการผลิต 
(หากราคาต่ำกว่านี้ หรือ ราคาถูกเกินไป ให้ระวังยาปลอม หรือได้ยาไม่มาตรฐาน ให้คิดไว้ก่อน ว่าเราอาจจะไม่ได้สินค้า ควรพิจารณาให้ดีก่อนการสั่งซื้อ)

วิธีใช้ยากินยาทำแท้ง

การใช้ยาเพื่อทำแท้งเป็นวิธีที่ถูกกฎหมายในหลายประเทศและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษา

ยาที่ใช้ในการทำแท้ง

การทำแท้งด้วยยามักใช้ยาสองชนิด:
1. ไมเฟพริสโตน (Mifepristone): ยาตัวแรกช่วยหยุดการตั้งครรภ์โดยการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
2. ไมโซโพสทอล (Misoprostol): ยาตัวที่สองช่วยให้มดลูกหดตัวและทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดออกมา

วิธีการใช้ยา

1. การใช้ไมเฟพริสโตน
– โดยอันดับแรกเรากินยา ไมเฟพริสโตนก่อนขนาดปริมาณยาต้องตามคำแนะนำของแพทย์

2. หลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมง:
– คุณจะต้องใช้ยากินไมโซโพรทอล ซึ่งสามารถกินเข้าไปหลังจากกินไมเฟพริสโตน24-48ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

คำแนะนำเพิ่มเติม
– ติดตามอาการ: หลังจากใช้ยามิโซโพรสตอล คุณอาจประสบกับอาการเช่นปวดท้อง อาเจียน อ่อนเพลีย และการเลือดออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
– การตรวจติดตาม: คุณจำเป็นต้องกลับไปพบแพทย์หรือคลินิกเพื่อตรวจสอบว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่และเพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยรวม

ข้อควรระวัง
– การทำแท้งด้วยยาควรเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของแพทย์
– อ่านคู่มือและศึกษาวิธีใช้โดยะลเอียด
– ปฏิบัติตามแนะนำหลังการใช้ยาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การใช้ยาทำแท้งควรพิจารณาอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ไม่พร้อมตั้งครรภ์

วิธีการใช้ยาทำแท้งที่ถูกวิธีและปลอดภัยมีอะไรบ้าง

ท้องอ่อนๆ

       การใช้ยาทำแท้งที่ถูกวิธีและปลอดภัยควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

1. การประเมินและการปรึกษา: – เข้ารับการตรวจประเมินจากแพทย์เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์และระยะเวลาของการตั้งครรภ์ – ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกและกระบวนการทำแท้ง

2. การเตรียมยาทำแท้ง: – ยาที่ใช้ทำแท้งประกอบด้วย ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) และ มิโซพรอสทอล (Misoprostol) – ไมเฟพริสโตนทำหน้าที่บล็อกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำให้ผนังมดลูกบางลง – มิโซพรอสทอลทำให้มดลูกบีบตัวและขับเนื้อเยื่อออกจากร่างกาย

3. การใช้ยา: – วันแรก: รับประทานไมเฟพริสโตน 200 มิลลิกรัม (1 เม็ด) – หลังจาก 24-48 ชั่วโมง: ใช้มิโซพรอสทอล 800 ไมโครกรัม (4 เม็ด) สามารถใช้ผ่านทางช่องปาก (วางใต้ลิ้น) หรือทางช่องคลอดตามคำแนะนำของแพทย์

4. การติดตามผลและการดูแลตนเอง: – หลังจากใช้มิโซพรอสทอล อาจเกิดการปวดท้องและมีเลือดออกคล้ายประจำเดือน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ – ควรพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ – การใช้ยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้

5. การติดตามการรักษา: – เข้ารับการตรวจติดตามจากแพทย์ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากใช้ยาทำแท้ง เพื่อตรวจสอบว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์และไม่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มเติม

6. คำแนะนำเพิ่มเติม: – หลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งเองโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์ – หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกมากเกินไป หรือปวดท้องอย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์ทันที การปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้การใช้ยาทำแท้งเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลข้างเคียงและความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาทำแท้งมีอะไรบ้าง และมีวิธีจัดการกับผลข้างเคียงนั้นอย่างไร

กฎหมายและข้อบังคับ ในแต่ละประเทศ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

       กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำแท้งในแต่ละประเทศมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ โดยสามารถสรุปได้เป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้: 

1. ประเทศที่อนุญาตให้ทำแท้ง

ได้ตามคำขอ (On Request) – *แคนาดา*: การทำแท้งถูกกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัดทางอายุครรภ์ – *ออสเตรเลีย*: การทำแท้งถูกกฎหมายในหลายรัฐ โดยทั่วไปสามารถทำได้ถึง 24 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ – *ฝรั่งเศส*: การทำแท้งถูกกฎหมายภายใน 14 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ – *สเปน*: การทำแท้งถูกกฎหมายภายใน 14 สัปดาห์

2. ประเทศที่อนุญาตทำแท้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ (Certain Conditions) – *ไอร์แลนด์*: อนุญาตทำแท้งภายใน 12 สัปดาห์ และในกรณีที่สุขภาพของมารดาเป็นอันตราย – *แอฟริกาใต้*: อนุญาตทำแท้งในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดา หรือในกรณีของการข่มขืน

3. ประเทศที่มีกฎหมายจำกัดการทำแท้งอย่างมาก (Highly Restrictive) – *โปแลนด์*: ทำแท้งได้เฉพาะในกรณีที่ชีวิตของมารดาเป็นอันตราย การข่มขืน หรือความผิดปกติทางกายภาพของทารกในครรภ์ – *ฮอนดูรัส*: ห้ามทำแท้งในทุกกรณี แม้กระทั่งกรณีของการข่มขืนหรือชีวิตของมารดาเป็นอันตราย 

4. สหรัฐอเมริกา การทำแท้งในสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายและซับซ้อนเนื่องจากการยกเลิก Roe v. Wade ในปี 2022 ทำให้กฎหมายถูกกำหนดโดยแต่ละรัฐ: – *รัฐที่มีข้อจำกัดมาก*: เท็กซัสและโอคลาโฮมา มีข้อจำกัดอย่างเข้มงวด อนุญาตให้ประชาชนฟ้องร้องผู้ที่ให้บริการทำแท้ง – *รัฐที่อนุญาตทำแท้ง*: แคลิฟอร์เนียและนิวยอร์ก อนุญาตทำแท้งได้อย่างเสรีและมีการป้องกันทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการทำแท้ง

5.ประเทศอื่นๆจีน: การทำแท้งถูกกฎหมายและถูกส่งเสริมภายใต้นโยบายลูกคนเดียว แต่มีการควบคุมมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นนโยบายลูกสองคนและสามคน – *เคนยา*: อนุญาตทำแท้งในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อสุขภาพของมารดาเป็นอันตราย – *เม็กซิโก*: การทำแท้งถูกกฎหมายในบางรัฐ และมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กฎหมายทั่วประเทศเป็นไปในทางเดียวกัน

           สรุป การทำแท้งเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งมีทั้งที่เปิดกว้างและที่มีข้อจำกัดมาก การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนและสุขภาพของผู้หญิงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาในหลายพื้นที่ทั่วโลก

      การใช้ยาทำแท้งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงและความเสี่ยงบางประการ การรับรู้และการจัดการกับผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้กระบวนการทำแท้งเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการจัดการ มีดังนี้:

 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

1. เลือดออกจากช่องคลอด: – เลือดออกคล้ายประจำเดือน ซึ่งอาจเกิดขึ้นนานถึง 1-2 สัปดาห์ – เลือดออกมากกว่าประจำเดือนเล็กน้อยในช่วงแรกของการใช้ยา

2. ปวดท้องและตะคริว: – อาการปวดท้องคล้ายปวดประจำเดือน – อาการปวดท้องรุนแรงในบางกรณี

3. คลื่นไส้และอาเจียน: – อาการคลื่นไส้หรืออาเจียนอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการใช้ยา

4. ท้องเสีย: – อาจมีอาการท้องเสียเล็กน้อยหลังการใช้มิโซพรอสทอล

5. อ่อนเพลีย: – รู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียภายในไม่กี่วันหลังจากการใช้ยา

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-การทำแท้งไม่สำเร็จ: – อาจเกิดกรณีที่การทำแท้งไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องรับการดูแลทางการแพทย์เพิ่มเติม

การติดเชื้อ: – แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นหากมีการดูแลตัวเองหลังการทำแท้งไม่เหมาะสม

การเลือดออกมากเกินไป: – เลือดออกมากเกินไปหรือเป็นเวลานานกว่าปกติ อาจเป็นสัญญาณของภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการจัดการกับผลข้างเคียง

การดูแลตัวเองหลังการทำแท้ง: – พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นฟู – ใช้แผ่นประคบร้อนวางบนท้องเพื่อลดอาการปวดตะคริว –

-การใช้ยาแก้ปวด: – ใช้ยาแก้ปวดเช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อลดอาการปวดท้องและตะคริว

การติดต่อแพทย์: – หากมีอาการเลือดออกมากเกินไป ปวดท้องอย่างรุนแรง มีไข้สูง หรือมีกลิ่นเหม็นจากช่องคลอด ควรรีบพบแพทย์ทันที

การติดตามผล: – เข้ารับการตรวจติดตามจากแพทย์หลังการทำแท้ง เพื่อยืนยันว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์และไม่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มเติม การรับรู้ถึงผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดการกับผลข้างเคียงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การใช้ยาทำแท้งเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หมอทำแท้ง
ยากินทำแท้ง

        การเข้าถึงยาทำแท้งในพื้นที่ต่างๆ เป็นอย่างไร และปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงยาทำแท้งเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

ปรึกษาเราได้ตลอด 24 ชม.