ยาสตรีใช้ทำแท้งได้หรือไม่

การทานยาสตรี กับ เหล้าขาว ทำแท้งจริงหรือ ?

 

ยาสตรีเบนโลเป็นยาบำรุงเลือดให้ผู้หญิง,มีน้ำมีนวล,ผิวพรรณ
เปล่งปลั่งใครที่กำลังมีประจำเดือนมันจะช่วยขับเลือดให้ประจำ
เดือนไหลออกได้สะดวกไม่ปวดท้องน้อย การที่มีการนำยาสตรี
เบนโลมาผสมกับเหล้าขาว 40 ดีกรีแล้วดื่มเข้าไปมันทำให้อวัยวะ
ภายในร้อนเนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอร์ตั้ง 40 ดีกรีและตัวยาที่ถูก
กระตุ้นโดยแอลกอฮอร์ สตรีที่ตั้งครรภ์นั้นมันเกิดจากการที่ไข่
ของผู้หญิงสุกเชื้ออสุจิของชายได้ทำการปฏิสนธิจากนั้นไข่ก็จะ
ลอยไปฝังตัวที่ผนังมดลูกผนังมดลูกจะสร้างมดลูกห่อหุ้มไข่ไว้
การกินยาขับจึงไม่สามารถขับเลือดที่ปฏิสนธิให้ออกได้แต่ในทาง
ตรงกันข้ามตัวยาถูกกระตุ้นอาจทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายร้อน
ขึ้นอย่างมากและส่งผลต่อทารกในครรภ์อาจทำให้มีความผิดปกติ
ทางด้านร่างกายเช่นหูหนวก,ตาบอด,เพดานโหว่,ปากแหว่งฯลฯ
เพราะฉะนั้นใครที่กินยาขับโปรดทำใจไว้ว่าวันหนึ่งอาจต้องเลี้ยง
ลูกที่พิการและไม่สามารถขับเด็กออกมาได้เลยสักคนเดียวนอก
จากการทำแท้ง

 

ที่มา : Dr.Den